About Us

Turistička organizacija grada Sombora je javna služba za unapređenje i razvoj turizma. Osnivač Turističke organizacije je Skupština grada Sombor.

TOGS je osnovana aprila 2004. godine sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Sombor.

Zadaci TOGS su: unapređivanje turizma u opštini, učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike, unapređenje uslova za prihvat i boravak turista, obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja, organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti, organizovanje manifestacija, unapređenje i promocija izvornih vrednosti i dr.

Rad Turističke organizacije je javan, a obaveštavanje javnosti o radu ostvaruje se preko programa i planova rada i sednica organa TOGS, putem sredstava javnog informisanja. TOGS sredstva za ostvarivanje svoje delatnosti ostvaruje iz sredstava budžeta opštine, sopstvene privredne delatnosti, sponzorstva i donacija i drugih izvora.

U planu je štampanje novog plana grada, novih razglednica, flajera sa turističkom ponudom, plakata, postavljanje turističke signalizacije, izrada CD kompilacija, štampanje turističkog vodiča i dr. Realizacija ovih projekata u mnogome zavise od podsticajnih sredstava za razvoj turizma.