АП Војводина у 2023.години бележи пораст долазака туриста

АП Војводина у 2023.години бележи пораст долазака туриста

Према званичним подацима Републичког завода за статисику АП Војводину је у периоду од јануара до децембра месеца 2023. године посетило 707.599 туриста, што представља пораст у износу од 2,9% у о односу на 2022. годину. Од тог броја, домаћи туристи су остварили 346.086 долазака, док су страни туристи остварили 361.513 долазака, што представља пораст у износу од 8,2% у односу на 2022. годину. Наведени туристички промет је превазишао за 25,9% резултате из 2019. године, која је до сада била рекордна година по туристичком промету.

Укупан остварени број ноћења у 2023. години у Покрајини износи 1.948.684. Домаћи туристи су остварили 965.017 ноћења, док су страни посетиоци остварили 983.667, што представља пораст у износу од 4,5% у односу на 2022. годину.

Најпосећенији град у 2023. години био је Нови Сад, са остварених 234.708 долазака и 567.926 ноћења туриста. Затим следе Суботица са остварених 154.940 долазака и 351.285 ноћења, Сомбор са остварених 18.089 долазака и 47.028 ноћења, Вршац са остварених 17.370 долазака и 38.457 ноћења. Најпосећенија бања је бања Врдник, где је забележен пораст долазака туриста у износу од 13,2% и пораст броја ноћења у износу од 9%. Фрушка гора је била веома пожељна дестинација у 2023. години, како за домаће тако и стране туристе, са остварених 93.688 укупних долазака, што представља пораст у износу од 15% у односу на 2022. годину.

Када говоримо о земљи порекла страних туриста, Покрајину су у 2023. години највише посећивали туристи из Турске, Руске Федерације, Хрватске, Босне и Херцеговине, Немачке, Мађарске, Словеније, Румуније, Пољске и Северне Македоније.

Инфо центар Туристичке организације Војводине су у претходној години највише посећивали пре свега домаћи туристи, док од страних туриста предњаче посетиоци из Руске Федерације, Немачке, Мађарске, Босне и Херцеговине, Словеније, Уједињеног Краљевства, Хрватске итд.

Извор: ТО Војводине