ПРАВОСЛАВНО НОВО ЛЕТО

ПРАВОСЛАВНО НОВО ЛЕТО

 Манифестација се организује у Сомбору, на Тргу Светог Ђорђа
 
Петак, 13/14. јануар 2023. године
 
П Р О Г Р А М   М А Н И Ф Е С Т А Ц И Ј Е
 
19.45-20.30 Мушка певачка група КУД "Никола Тесла" Бачки Брестовац, КУД "Вук Караџић" из Чонопље
 
 20.30 до 22.00 тамбурашки састав " Ноћ без сна" из Сомбора
 
Од 22.00 до 01.00 Вера Матовић и Ранко Станић Џими
 
 00.00 Новогодишње обраћање
 
 Напомена: Током новогодишњег програма црква Светог Георгија биће отворена за посете
Послужење топлих напитака од 22 часа
 
ЗУС "КОРИЈЕНИ" Сомбор