Kонкурс

This post has been archived.

Kонкурс

Бесповратна финансијска средства која се додељују по овом Kонкурсу износе укупно до 10.000.000,00 динара.

Интезитет помоћи износи до 80% вредности пројекта без ПДВ-а.

Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 50.000,00 динара, а максимални износ је до 1.000.000,00 динара.

Бесповратна финансијска средства која се додељују по Kонкурсу намењена су за:

а) подршку за организовање сајмова, манифестација и изложби у области пољопривреде и руралног развоја (закуп излагачког простора са основним техничким услугама, изградње, односно закупа штанда, закупа бине, озвучења и осветљења, израда дизајна и штампање промотивног материјала, оглашавање у штампаним и електронским медијама, трошкови путовања и медаља за награде);

б) подршку локалним манифестацијама са сврхом очувања традиционалних заната и производње локалних производа (закуп излагачког простора са основним техничким услугама, изградња, односно закуп штанда, израда дизајна и штампање промотивног материјала, закуп бине, озвучења и осветљења, трошкови путовања, трошкови куповине материјала за израду традиционалних рукотворина и куповине пехара и медаља за награде).

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА KОНKУРСУ

·         за подтачку а) из тачке 2. : удружења грађана с територије АП Војводине, у чијем су делокругу пољопривредне активности и рурални развој,

·         за подтачку б) из тачке 2: удружења грађана с територије АП Војводине, која се баве пољопривредном производњом, негују традиционалне вредности и баве се очувањем старих заната на селу (осим културно-уметничких друштава).

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА KОНKУРСУ

 

Kонкурс је отворен до 11.07.2022. године.

 

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-odrzavanje-tradicionalnih-manifestacija-u-2022-godini-na-teritoriji-ap-vojvodine/