Конкурс за стицање права за коришћење знака Најбоље из Војводине

Конкурс за стицање права за коришћење знака Најбоље из Војводине

Линкови за конкурс који је расписао Покрајински секретаријат за привреду и туризам, за стицање права коришћења знака "Најбоље из Војводине" 

 http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1640-5-jun-2021-konkurs-za-sticanje-prava-koriscenja-znaka-najbolje-iz-vojvodine

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/images/konkursi/Tekst%20konkursa%20za%20Najbolje%20iz%20Vojvodine%202021.pdf

Додатне информације се могу добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, телефон 021/487 46 68