News

Тренинзи пројекта “Млади у туристичкој индустрији”

12.03.2020., Средња економска школа, Апатински пут 90,Сомбор
 
АГЕНДА
 
Четвртак 12.03.2020.
 
08:00 - 08:30 Почетак тренинга и пријем учесника
 
08:30 - 08:45 Речи добродошлице
 
• Предраг Топалов-удружење „Србија за младе“, представник удружења
 
08:45 - 09:30 Модул1:Могћности предузетништва у туристичком сектору
 
• Бранко Красојевић –Агенција за консалтинг и менаџмент Саветник у туризму, директор
 
09:30 - 10:15 Модул 2:Идентификација најбољих предузетничких идеја за оснивање малих и средњих предузећа у туристичком сектору (Примери најбоље праксе покретања сопственог бизниса)
 
• Бранко Красојевић - Агенција за консалтинг и менаџмент Саветник у туризму, директор
10:15 - 10:30 Кафе пауза
 
10:30 - 11:15 Модул3:Припрема пословног плана за будући бизнис у сектору туризма
 
• Бранко Красојевић - Агенција за консалтинг и менаџмент Саветник у туризму, директор
11:15 - 12:00 Модул 8:Маркетинг у сектору туризма
 
• Бранко Красојевић - Агенција за консалтинг и менаџмент Саветник у туризму, директор
 
АГЕНДА
 
Петак 13.03.2020.
 
08:00 - 08:30 Почетак тренинга и пријем учесника
 
08:30 - 08:45 Речи добродошлице
 
• Предраг Топалов -удружење „Србија за младе“, представник удружења
 
08:45 - 09:30 Модул5:Врсте послова у секору туризма и описи послова
 
• Бранко Красојевић –Агенција за консалтинг и менаџмент Саветник у туризму, директор
09:30 - 10:15 Модул 6:Општи принципи рада у туристичком сектору
 
• Бранко Красојевић - Агенција за консалтинг и менаџмент Саветник у туризму, директор
10:15 - 10:30 Кафе пауза
 
10:30 - 11:15 Модул7:Специфичне дужности и обавезе запослених у туристичком сектору
 
• Бранко Красојевић - Агенција за консалтинг и менаџмент Саветник у туризму, директор
 
11:15 - 12:00 Модул 8 :Однос целог колектива туристичких компанија са пословним партнерима и потрошачима тј. крајним корисницима туристичких производа и услуга (Специфични примери гостопримства у туристичком сектору).
 
• Бранко Красојевић - Агенција за консалтинг и менаџмент Саветник у туризму, директор