News

ПОРАСТ БРОЈА НОЋЕЊА У ЈУЛУ МЕСЕЦУ У ВОЈВОДИНИ

Према званичним статистичким подацима Републичког завода за статистику, Војводину је у јулу месецу посетило 56.075 туриста, што је за 3,5% више у односу на исти период претходне године. Пораст броја долазака страних туриста је 5,1%, у односу на јул месец 2018. године. Када је реч о ноћењима у АП Војводини, за јул месец, дошло је до пораста броја ноћења у износу од 9,8% (159.946 ноћења), док пораст броја ноћења страних туриста износи рекордних 18,3%, у односу на јул месец претходне године.

Град који из месеца у месец бележи велику прогресију у броју долазака и ноћења је Сомбор. За јул месец 2019. године, укупан пораст броја долазака туриста износи 11,1%, док укупан пораст броја ноћења износи чак 49,2%, у односу на исти период 2018. године.