Urbani mobilijar-biciklarnik

Urbani mobilijar-biciklarnik

Urbani mobilijar-biciklarnik se nalazi na lokacijama ulica Trg Svetog Trojstva i Venac Vojvode Stepe Stepanovića.
Cilj postavljanja ovih "mini radionica" omogućava svim građanima i turistima, korisnicima ove vrste prevoza, a koji su prepoznatljiv znak grada Sombora, popravku i servisiranje biciklova na licu mestapopravku i servisiranje biciklova na licu mesta.