LIKOVNA JESEN - BIJENALE

LIKOVNA JESEN - BIJENALE

Datum održavanja: oktobar

’’Likovna jesen’’ predstavlja aktuelne umetnike kao aktivne činioce društva promovisanjem umetnosti kroz društvene prakse. Značaj manifestacije se ogleda u tome da ukazuje na aktuelno stanje u našem slikarstvu i na njegovu kontekstualnu poziciju.

Informacije: tel. 025/468-327