BERBA GROŽĐA U RIĐICI

BERBA GROŽĐA U RIĐICI

Datum održavanja: poslednja nedelja septembra

U vinogradu člana Udruženjavinara i vinogradara ’’Riđički vinogradi’’ u Riđici organizuje se berba grožđa u prisustvu medija i turista sa svim pratećim radnjama za pretvaranje grožđa u vino.

Informacije: Udruženje vinara i vinogradara ’’Riđički vinogradi’’, Riđica