FESTIVAL LEMEŠKI KULEN U SVETOZAR MILETIĆU

FESTIVAL LEMEŠKI KULEN U SVETOZAR MILETIĆU

Datum održavanja: septembar

Festival se održava u Svetozaru Miletiću i obuhvata prodajnu izložbu lemeškog kulena i kulturno-umetnički program uz tamburašku muziku.

Informacije: tel. 064/13-25-062