FILMSKI FESTIVAL

FILMSKI FESTIVAL

Datum održavanja: septembar

U svojoj nameri da promoviše filmsku umetnost i međunarodni karakter filmskih festivala, u cilju što boljeg mapiranja Sombora kao grada kulture i atraktivne destinacije za razvoj kulturnih manifestacija i kulturnog turizma organizuje se međunarodni filmski festival.

Informacije: tel 025/468-327