DAN LAZE KOSTIĆA

DAN LAZE KOSTIĆA

Datum održavanja: jun

Književna manifestacija ’’Dan Laze Kostića’’, posvećena najlepšoj ljubavnoj pesmi Santa Maria della Salute, tradicionalno se održava kod Lazine klupe na Trgu Svetog Đorđa.

Informacije: tel. 025/482-827