SVETSKI DAN PLESA

SVETSKI DAN PLESA

Datum održavaja: april

Svetski dan plesa je plesna manifestacija koja se u Somboru obeležava od 2015. godine na inicijativu tima instruktora pet somobrskih plesnih klubova i grupa koji su se okupili oko zajedničke ideje da se prigodnim koncertom obeleži 29. april – Međunarodni dan plesa.