Objekat nautičkog turizma

Objekat nautičkog turizma

Privezište na „Tromeđi“ nalazi se na 52 kilometru leve obale kanala Vrbas – Bezdan,
omiljeno izletište Somboraca, objekat je prvi ove vrste u sistemu hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav i urađen je prema projektu koji nudi mogućnost pristajanja brodova i njihovog privezivanja.