SVETOĐURĐEVSKI DANI

SVETOĐURĐEVSKI DANI

Manifestacija duhovnog karaktera koja obuhvata izložbe, predavanja, besedništvo, koncerte duhovne muzike, kulturno-umetnički program

Informacije: Crkvena opština Sombor, tel. 025/437-395