VRBICA

VRBICA

Tradicionalno se održava litija na Vrbicu uz sve veći broj učesnika: građanstva, vojske i kulturno-umetničkih društava

Informacije: Crkvena opština Sombor, tel. 025/437-395