Čarda Jelena

Naselje Štrand 9, Sombor

phone: +381 63 548 649

e-mail: denterijer@yahoo.com