Gakovo

Gakovo je naselje u opštini Sombor, smešteno u blizini granice sa Mađarskom i Hrvatskom. Selo nije bilo naseljeno do polovine XVIII veka, kada je odlukom Bečkog dvora počelo naseljavanje ovog područja. U prvoj polovini XIX veka od 1500 stanovnika većina su bili Nemci. Dalji razvoj sela sela uslovile su istorijsko - ekonomske prilike i slaba plodnost zemljišta. Nakon odlaska Nemaca posle Drugog svetskog rata, naselje je gotovo opustelo. Gakovo danas ima 2201 stanovnika. Centralni deo sela krase široke ulice, a u selu postoji fudbalski klub, pošta i škola.
Seoska slava
Svake godine obežava se slava sela – Sv.Ilija, po čemu je i hram Sv.proroka Ilije dobio ime. Hram je u još u izgradnji, a nedostaje unutrašnje oslikavanje. Svečanosti seoske slave predhodi Pasuljijada, takmičenje u kuvanju najboljeg pasulja koja se održava dan ranije.
Biblioteka u Gakovu
Počela je sa radom oktobra 1963.godine, kao odeljak Gradske biblioteke u Somboru. Smeštena je na glavnoj ulici sela sa 6.500 naslova.