МОТОНАУТИЧKА ПОДУНАВСKА РЕГАТА

МОТОНАУТИЧKА ПОДУНАВСKА РЕГАТА

Мотонаутичка подунавска регата традиционално се одржава токовима реке Дунав, на релацији Бездан – Нештин - Бездан. Циљ одржавања манифестације је промовисање специфичности регате, културних и туристичких потенцијала наше општине.

Информације: Удружење „ Мотонаутичка Подунавска регата“,  тел: 063/504-920