СМОТРА ПАРАДНИХ KОЊА И ФИЈАKЕРА

СМОТРА ПАРАДНИХ KОЊА И ФИЈАKЕРА

Манифестација обухвата Првенство Србије у двопрегу, KУП Стапара, Ревија запрега традиционалног типа и Четворопрег – вожња на капије. Ово је за сада једино такмичење овог типа у сомборској општини.

Информације: тел. 025/5827-971