TERMINAL Music and Arts Festival

TERMINAL Music and Arts Festival

Terminal Music & Arts Festival je međunarodni festival muzičke, likovne i filmske umetnosti, koji se 2016.godine ustoličio kao novi, vodeći festival u okruženju.

Informacije: www.terminalfest.org