Расписани конкурси Министарства туризма и омладине

Расписани конкурси Министарства туризма и омладине

Министарство туризма и омладине је објавило: конкурс за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма у 2023.години, конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде и конкурс за доделу субвенција, трансфера и дотација намењених за пројекте промоције, едукације и тренинге у туризму за 2023.годину.

 

Информације о конкурсима се могу добити путем линкова: 

https://mto.gov.rs/vest/1750/konkurs-za-dodelu-subvencija-i-transfera-namenjenih-za-projekte-razvoja-turizma-u-2023-godini.php

https://mto.gov.rs/vest/1727/konkurs-za-dodelu-subvencija-transfera-i-dotacija-namenjenih-za-projekte-promocije-edukacije-i-treninga-u-turizmu-za-2023-godinu.php

 https://mto.gov.rs/vest/1713/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude-za-2023-godinu.php