Летње радно време установа културе у Сомбору

Летње радно време установа културе у Сомбору

Градски музеј Сомбор
 
Уторак - петак од 8 до 13 часова и од 17 до 21 час
Субота и недеља од 9 до 13 часова
Понедељак - затворено за посетиоце
 
Галерија Милан Коњовић
 
Уторак - петак од 8 до 13 часова и од 17 до 21 час
Субота и недеља од 9 до 13 часова
Понедељак - затворено за посетиоце
 
Галерија Културног центра Лаза Костић Сомбор
 
Понедељак - петак од 9 до 14 часова и од 17 до 21 час
Субота од 9 до 13 часова
Недеља - затворено за посетиоце