Репертоар Сцене за децу и младе Kултурног центра "Лаза Kостић" Сомбор за месец ЈУН

Репертоар Сцене за децу и младе Kултурног центра "Лаза Kостић" Сомбор за месец ЈУН

29.05.2021. "Храбри кројач" - Максимус Арт, Београд
05.06.2021. "Елза и залеђени Ханс" - Фави театар, Београд
12.06.2021. "Сер Жиле и снебивљива аждаја" - Позориште "Драмалама", Београд
19.06.2021. "Пипи Дуга Чарапа" - Дечије позориште "Чарапа", Београд
26.06.2021. "Аладин" - Уна Сага Сербика, Београд

Додатне информације:
025 412583