Evangelistička hrišćanska crkva

Njena izgradnja u Somboru započeta je 1906.godine,da bi tri godine kasnije bila završena i predata vernicima na upotrebu. Zadnjih osamdeset godina crkva je bila napuštena i urušena.Obnovljena je i uređena 2016. godine, u sklopu rekonstrukcije Trga Koste Trifkovića na kom se i nalazi.U jednoj od prostorija kuće,koja se nalazi u zaleđu crkve postavljenasu dva tkačka „Žakar“ razboja na kojima se pravi svileni damast.