Events

SOMBORSKI STRIP FEST

Izložba stripa, promocije stripova, "Mala škola stiripa", ulično crtanje sa gostima, tribine o stripu, "Sajam stripova", finale likovnog konkursa "Moj strip" i izložba radova...

Informacije: Klub ljubitelja stripa