News

ПОРАСТ БРОЈА ПОСЕТИЛАЦА У ВОЈВОДИНИ

Према званичним статистичким подацима Републичког завода за Статистику, Војводину је у 2018. години посетило 538.472 посетилаца, што је за 8,4% више него у претходној години. Што се тиче броја долазака страних туриста дошло је до повећања од 14,2% (259.956 посетилаца). Укупан број ноћења се повећао за 13,4% (1.314.968 ноћења), у односу на 2017. годину, док је повећање ноћења иностраних туриста било чак 17,4% (558.136 ноћења).

Највећи туристички промет имали су градови Нови Сад, Суботица и Сомбор. Повећање броја долазака туриста у Новом Саду је износило 9.9%, у Суботици 7%, у Сомбору 6,5% у односу на претходну годину. Забележен је велики пораст ноћења страних туриста у Сомбору од чак 29,1% у односу на 2017. годину.

Што се тиче земаља из којих посетиоци долазе у Војводину, на првом месту је Хрватска, затим следе Босна и Херцеговина, Словенија, Мађарска, Немачка, Румунија, Пољска, Kина, Бугарска и Италија.