News

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА РАСПИСИВАЊЕM ОГЛАСА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА И ТУРИСТИЧКОГ ПРАТИОЦА

Министарство трговине, туризма и телекомуникација планира расписивање огласа за полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца 8.октобра 2018.године, а на који се могу пријавити сва заинтересована лица.
Рок за подношење пријава биће осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
огласа.
Пријаве на оглас кандидати достављају искључиво у
периоду од 9 до 16 октобра 2018 године.
Оглас ће се расписати за кандидате са знањем: енглеског,француског, грчког, немачког,
арапског, руског, кинеског, шпанског, италијанског, турског, пољског,јапанског, корејског, персијског, хебрејског,
румунског, чешког, норвешког, шведског и данског језика.
Оглас ће бити објављен на званичној интернет страници министарства, а услови огласа садржани су у Правилнику о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца (,,Службени гласник РС" број 102/2015).
http://mtt.gov.rs/…/turisticki-vodici-i-turisticki-pratioci/