News

Program Festivala ART OKUPACIJA 24. – 26. 8. 2018.

Program Festivala ART OKUPACIJA 24. – 26. 8. 2018.

*LIKOVNO STVARALAŠTVO

Trg Sv. Đorđa
24. – 26. 8. (u večernjim časovima) – studenti Akademije umetnosti Novi Sad i Fakulteta umetnosti Zvečan – Kosovska Mitrovica

 

 

*DRAMSKO STVARALAŠTVO

Kabare (plato kod Narodnog pozorišta Sombor)
24. i 25. 8. u 21h – predstava „Antigona“ – Akademija umjetnosti Banja Luka
26.8. u 21h – predstava „Čudo u Šarganu“ – Fakultet umetnosti Priština – Zvečan

Trg umetnika ( plato iza Galerije Milan Konjović )
24. 25. i 26. 8. u 21h – predstava „Laku noć, majko“ – Akademija umetnosti Novi Sad

Dvorište Biblioteke „Karlo Bijelicki“
24. i 25. 8. u 22h – predstava „Sunce u džezvi“ – Fakultet umetnosti Priština – Zvečan
- predstava „Isadora“ – Fakultet umetnosti Priština – Zvečan (po završetku predstave „Sunce u džezvi”)

* MUZIČKO STVARALAŠTVO

Ulica Kralja Petra I – punktovi: „Lav“, Trg Sv. Đorđa, kafe „Centar“, plato kod fontane, plato ispred Županije

24. 25. 26. 8. u 20.30 časova – Fakultet za muziku i ples (Bratislava), Fakultet muzičke umetnosti (Beograd), Akademija umetnosti (Novi Sad), Akademija umjetnosti (Banja Luka), Filološko umetnički fakultet (Kragujevac), Fakultet umetnosti Priština - Zvečan

*LIKOVNO STVARALAŠTVO

Trg Sv. Đorđa
24. – 26. 8. (u večernjim časovima) – studenti Akademije umetnosti Novi Sad i Fakulteta umetnosti Zvečan – Kosovska Mitrovica

*DRAMSKO STVARALAŠTVO

Kabare (plato kod Narodnog pozorišta Sombor)
24. i 25. 8. u 21h – predstava „Antigona“ – Akademija umjetnosti Banja Luka
26.8. u 21h – predstava „Čudo u Šarganu“ – Fakultet umetnosti Priština – Zvečan

Trg umetnika ( plato iza Galerije Milan Konjović )
24. 25. i 26. 8. u 21h – predstava „Laku noć, majko“ – Akademija umetnosti Novi Sad

Dvorište Biblioteke „Karlo Bijelicki“
24. i 25. 8. u 22h – predstava „Sunce u džezvi“ – Fakultet umetnosti Priština – Zvečan
- predstava „Isadora“ – Fakultet umetnosti Priština – Zvečan (po završetku predstave „Sunce u džezvi”)

* MUZIČKO STVARALAŠTVO

Ulica Kralja Petra I – punktovi: „Lav“, Trg Sv. Đorđa, kafe „Centar“, plato kod fontane, plato ispred Županije

24. 25. 26. 8. u 20.30 časova – Fakultet za muziku i ples (Bratislava), Fakultet muzičke umetnosti (Beograd), Akademija umetnosti (Novi Sad), Akademija umjetnosti (Banja Luka), Filološko umetnički fakultet (Kragujevac), Fakultet umetnosti Priština - Zvečan