News

PROGRAM FESTIVALA ’’BODROGFEST 2017’’

 

Petak, 11. avgust

 

18 h Bodroški kotlić – takmičenje u kuvanju ribljeg paprikaša

20 h Koncert „Apsolutno romantično“

 

Subota, 12. avgust

 

* IZ BODROŠKE RADIONICE - Štandovi sa domaćim proizvodima i proizvodima starih zanata

* BODROŠKA TRPEZA - Bogata gastronomska ponuda monoštorskih specijaliteta

 

 

C e n t a r  g r a đ a n s k i h  a k t i v n o s t i  i D o m k u l t u r e

 

BODROŠKI KULTURNI KUTAK

 

10 Program za decu

* „Hajde mi čitaj“ Denis Kovač – muzičko-literalna radionica

* „Eksperimentarijum“ WWF – Svetska organizacija za prirodu – ekološka radionica

11 h Izložba fotografija Foto asocijacije Vojvodine

14 h „Šorom, sredom“ Bora Otić - promocija knjige

15h „Šokačka narodna nošnja Bačkog Monoštora“ Dušanka Dubajić – promocija knjige

 

 

* Šetnja ili vožnja biciklima šetnom stazom „Štrbac“

JP „Vojvodinašume“ – punkt sa biciklima i informacijama

 

 

01h „BODROG BY NIGHT“

       * DJ Beta

       * DJ Nenad V. - Brica (Fourplay Crew)

       * DJ Raca (Fourplay Crew)

 

C e n t r a l n a b i n a

 

12 h Svečano otvaranje festivala

 

             * Mažoret klub Sonta

             * Raport Josipa Đipanova, pozdravna reč gradonačelnice Grada Sombora

             * „BODROŠKA FIJAKERIJADA“ - defile jahača i fijakera

            * Recitali

             * Dečja grupa KUDH „Bodrog“ Bački Monoštor

             * Sportski klub „Figura“ Sombor

 

18 h kulturno-umetnički program

 

             * Recitali monoštorskih pesnika

             * ŽPS „Kraljice Bodroga“ Bački Monoštor

             * FD „Šokadija“ Osijek

             * MPG „Petrova Gora“ Kljajićevo

             * GKUD „Ravangrad“

           * ŽPG KUD „Slasje Slavonije“ Antunovac

             * GKUD „Sombor“ Sombor

     * KUD „Dukat“ Vladislavci

 

 

20 h Koncert etno-muzike – „Ravnica“ Subotica

23 h Rock koncert – „The Jive“ – Sonja Bakić Sombor/Beograd

 

 

 

C r k v a s v.  P e t r a i P a v l a

 

16 h Klasični program

 

       * ŽPS „Kraljice Bodroga“ Bački Monoštor

     * ŽPG GKUD „Sombor“ Sombor

         * SKUD „Izvor“ Stanišić

         * ŽPG „Varošanke“ Sombor

       * MPG „Varošani“ Sombor

         * VA „Musica Viva“ i studenti Muzičke Akademije u Beogradu i Novom Sadu